تازه های کتابخانه

امام رضا علیه‌السلام و ایران

 • نویسنده: حسین حر
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ;علی‌بن‌موسی (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌، ۱۵۳ - ۲۰۳ق.

خورشید رهنمای

 • نویسنده: ابوالفضل هادی منش
 • ناشر: بهار دل‌ها
 • سال نشر: ‏‫1392‬
 • موضوع: ;علی بن محمد (ع) امام دهم 212 - 254ق. -- نقد و تفسیر

نشانه ها

 • نویسنده: نویسنده ابراهیم حسن بیگی
 • ناشر: آستان قدس رضوی،شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: چشرخ
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) ، امام هشتم 153؟ - 203ق. -- داستان های نوجوانان

امام رضا علیه‌السلام (تاریخ و سیره)

 • نویسنده: تالیف و تدوین محمدباقر پورامینی
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;‭Ali ibn Musa ‭, Imam VIII -- Questions and answers

ستاره من

 • نویسنده: نویسنده ناصر نادری
 • ناشر: آستان قدس رضوی،شرکت به نشر، کتاب‌های پروانه‌
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: چشرخ
 • موضوع: ;ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی (ع) ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌ 153؟ - 203ق. -- سرگذشتنامه

احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)

 • نویسنده: جلیل عرفان‌منش
 • ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سال نشر: ‌‌1392
 • موضوع: ;اح‍م‍دب‍ن‌م‍وس‍ی‌ (ع) - 203؟ق. -- سرگذشتنامه

بر مدار آفتاب

 • نویسنده: محمدحسین پورامینی
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- احادیث

زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی
 • ناشر: نشر کتابک
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: حاجیوند
 • موضوع: ;Masumah bint Musa al-Kazim -- Fiction

بیدارشو بابا

 • نویسنده: نویسنده مرضیه جوکار
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتاب‌های پروانه
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: بهرامی
 • موضوع: ; Persian fiction

پستچی

 • نویسنده: چیستا یثربی
 • ناشر: نشر قطره
 • سال نشر: 1394
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14